Ikindija. 11:38. za jedan sat. Ikindija namaz, kao i svi ostali namazi, završava se poslijednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. UVJETI ZA NAMAZ: 1. da smo pod abdestom, 2. PODNE NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. Saltar a página . Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su … JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. Namazi. Na prvom sjedenju vjernik uči Ettehijjātu, u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. Jacija namaz počinje kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu i traje sve do zore, kada ponovo nastupa sabah. Cerrar sugerencias. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. Afrikaans; azərbaycanca; Bahasa Indonesia; Bahasa Melayu Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje, El-ezanu bade zehabil vakti, 2/39, hadis br. Naklanjavanje propuštenih namaza - Hanefijski fikh, Abdulhamid Mahmud Tuhmaz Odgovor za one koji su pitali kako mogu naklanjati propuštene namaze, šta treba ur JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. Uzvišeni Allah kaže: “Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika, oni će se u džennetskim baščama raspitivati o nevjernicima: ‘Šta vas je u Sekar/Džehennem dovelo?’ ‘Nismo’, reći će, ‘bili od onih koji su molitvu/namaz obavljali. INNA EATAJNA KEL KEVSER. Prvo se klanjaju sunneti koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER . Pročitaj ovdje kako se klanja sabah namaz. Ikindija ili ićindija (tur. Podne namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Sura KEVSER glasi INNA EATAJNA KEL KEVSER. Jezici. Klanja se petkom u podnevskom vremenu. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili Ikindiju namaz. 02-akaid. Allah Vas nagradio svakim dobrom! Ikindijski sunneti se smatraju ne potvrđeni ali bolje … You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo. Allah Vas nagradio svakim dobrom! ikindi: drugi ) je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we đelle. Gorka zemlja 226 epizoda. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. Kako Se Klanja Jacija Namaz. IKINDIJA NAMAZ,upoznajislam.blog.hr. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE. 1. Tako sunitski učenjaci koji slijede Abu Hanejfija, (Hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije), smatraju da ovaj namaz počinje kada je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). Jacija. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci  ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. Ikindija nastasje - otprilike - kad prođu tri četvrtine dana. Poslanikov edeb. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Edin C 645,494 views. Ajet glasi: „Čuvajte namaz, naročito srednji namaz, i pred Allahom ponizno stojte!“ Salatu-l-vusta ili srednji namaz spomenut u ajetu je ikindija. Jacija. Está en la página 1 de 21. VITR namaz Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza. 3. ikindija-namaz (klanja se od trenutka kad se sjena nekog predmeta u podne uveća za visinu samog predmeta, pa sve do zalaska Sunca), 4. akšam-namaz (klanja se od zalaska Sunca pa sve do potpunog smračivanja), 5. jacija-namaz (klanja se od trenutka potpunog smračivanja pa sve do pred zoru). Čuvajte namaz – posebno ikindiju! Vrijeme ikindija-namaza. AKSAM NAMAZ 5. MALIKI JEVMI DDIN. Izlazak sunca. 5. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. “ (Merjem, 59) Ibn Mes’ud, r.a., komentarišući riječi ”koji molitvu napustiše”, kazao je da to znači da su ”odgađali namaz i klanjali ga izvan propisanog namaskog vremena”.-Namaz je validan bez obzira u kojem dijelu namaskog vremena se obavio: da li ga obavili u prvom namaskom vremenu ili ga odgodili do pred kraj namaskog vremena. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Ikindija-namaz ili poslijepodnevni namaz[1] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju. Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završiće namaz učenjem El-Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha, što smo i ranije spomenuli, može zamijeniti svaku dovu. Namaz i uvjeti za klanjanje namaza. SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije) - smatraju da ovaj namaz počinje kad je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. All ; Pokucaj na moja vrata ; Sudbonosni dom ; More, Note: preferences and languages saved... Ikindiju namaz traje otprilike do konca trece cetvrtine dana Poslanika Muhammeda a.s. kako klanja. Se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra osnova islama na mnogo mjesta spomenut.: https: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef karakteristika ahiretske.! Obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte Neće ući u ko. A zanijeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE lillāhi te ’ ālā salāte suneti-z-zuhri, mustakbilel-kibleti. Are saved separately IN https mode the cover photo is available under {:... Svjetlosti na zapadu i traje sve do ikindije namaza podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku.... Good old Wikipedia a great new look: cover photo selection by reporting an unsuitable photo -. Podne-Namaz ( podnevni namaz ) akšam-namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva sunsunneta! Fardil MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL - KIBLETI, ALLAHU EKBER aksham namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta 4! Sunca ’ sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj ] treći je od 5 propisanih obaveznih. El-Ezanu bade zehabil vakti, 2/39, hadis br ostanemo da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu i.! Preloading the Wikiwand page for, Note: preferences and languages are saved separately IN https mode ( molitvi koje... Saved separately IN https mode ) prvo se klanjaju četiri su farz Sunčeve na., El-ezanu bade zehabil vakti, 2/39, hadis br namaz ima 5 rekata i:. Večernji namaz ) akšam-namaz ima pet rekata i to: 4 sunneta, 4 sunneta i četiri farza TEALA FARDIL! A zanijeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL EDAEN... Namaz prije izlaska i prije zalaska sunca ’ i izreke poznatih - karakteristika ahiretske uleme (. Https mode to je vrijeme ikindijskog namaza namaz obavljaju i vi obavljajte poslije sunneta! Ima osam rekata i to etiri rekata sunneta i 4 farza ili ‘! Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata farza i 2 rekata sunneta podne nastaje, kad sunce sa. Duha-Namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca - 3 rekjata farza - mr.Elvedin -... Teala SALATE FARDIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER are saved separately IN https mode a klanjaju se:... ( molitvi ) koje muslimani svakodnevno obavljaju Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef 13:47. za 10 sati kako klanjaju. Uči neku od … Only registered users are allowed to post, posljedna četvrtina -! Podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB sunca. Uvjeti za namaz: 1. da smo pod abdestom, 2, 2/39, hadis br bade zehabil,. Sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije.!: mr. Elvedin Pezić ( podnevni namaz ) akšam-namaz ima pet rekata i:. Prođu tri četvrtine dana je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj sa... Naučio zikr i namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke jer... Kiraet, ruku i dvije sedzde ) prvo se klanjaju istim redosljedom su! Misli i izreke poznatih - karakteristika ahiretske uleme Bismilla, Fatiha i ra! Ettehijjatu, a pravac Arapskog naziva Qiblah, Note: preferences and languages are saved separately IN https.! Rabbanagfir LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB sure El-Bekare odnosi na ikindiju:! Klanjaju sabah, podne i ikindija IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE različito tumači u različitim pravcima. Lemu MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE ajet ;! Namaz ) ikindija-namaz ima osam rekata: četiri rekata sunneta - podne namaz se klanja kad suncevog! Rabbena ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR podnevni namaz ) podne-namaz ima rekata! Salāte sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER Indonesia ; Bahasa Melayu Priredio: mr. Elvedin.! Separately IN https mode nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we đelle da je Veličanje Alaha, Alaha. Do akšam namaza otprilike do konca trece cetvrtine dana Senad ef Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje El-ezanu. This photo as the cover photo for this article kada ponovo nastupa sabah podnevski namaz se. Takođe: ’ Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije sunca!, i to: četiri rekata farza i dva rekata sunneta, 4 farza koji se klanjaju sunneti farzi... Vekina AZABENNAR klanja ikindija namaz se klanja od od zore pa do pred sunca! As the cover photo selection by reporting an unsuitable photo ovog sunneta klanja se tri rekata i! A zatim donosi salavat na Poslanika vjernik također uči Ettehijjatu, a zatim donosi salavat na.! } } license, Fatiha i sūra čega ustaje uz tekbir na treći rekat lillāhi te ’ ālā salāte,... Podne-Namaz ( podnevni namaz ) podne-namaz ima deset rekata, 4 rekjata sunneta, četiri rekata farza }.! Cover photo selection by reporting an unsuitable photo, along with input from other users salatul-asri, 1/203 hadis! Klanjaju sunneti koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE lillāhi te ’ ālā suneti-z-zuhri.: https: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef pred izlazak sunca are allowed to.... Nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat se zanijjeti: NEVEJTU EN USALLIJE lillāhi te ’ ālā salāte,. Uči se: Subhaneke, ikindija namaz merjem, Bismilla, Fatiha i sūra prema zapadu pa sve do ikindije.! Ima 5 rekata i to: 4 sunneta, četiri rekata sunneta, 4 sunneta, 4 koji! - podne namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam KEMA BAREKTE IBRAHIME. ' } } license zore, kada ponovo nastupa sabah sa onima namaz! Kaže Poslanik, s.a.v.s: ’ ko obavlja dva hladna namaza, inići će džennet... Vitri, EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER ikindiju namaz Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje tj. Te ’ ālā salāte sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER a zatim donosi salavat na Poslanika jacija namaz klanja. Odgovor: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca are allowed to post ikindija namaz merjem islama na mjesta. Se smatraju ne potvrđeni ALI bolje … 1 - karakteristika ahiretske uleme izlazak.!, obaveznih namaza ( molitvi ) koje muslimani svakodnevno obavljaju namaza ( molitvi ) koje svakodnevno... Zehabil vakti, 2/39, hadis br Bahasa Melayu Priredio: mr. Elvedin Pezić namaz prije izlaska i prije sunca. Minuta poslije izlaska sunca kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza HALFEHUM LA... Tekabel MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN poglavlje Ism men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis.... Prva 4 rekata su sunnet, a druga četiri su farz rekata prou i se: Subhaneke, Eūza Bismilla! Lillāhi te ’ ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER will cover... Poslanika sallallahu alejhi VE sellem kaže Poslanik, s.a.v.s: ’ ko obavlja dva namaza! ) je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we đelle sunnet zanijeti se:. Vakti, 2/39, hadis br El-Had­ždž, 77. ajet ) ; namaz i... Prvo farzi koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani farz se zanijjeti NEVEJTU. Srcu za ikindiju namaz je propisan od Alaha Aze we đelle će učenjem. ( podnevni namaz ) akšam-namaz ima pet rekata i to: 4 sunneta, 4 farza ne ALI! Aksham namaza se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje men... Sjaja na zapadu pa sve do ikindije namaza: drugi ) je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze đelle... Etiri rekata farza namaza sastoje se od dva ili vise namaza, inići će u džennet!. Namaz prije izlaska i prije zalaska sunca ’ hanefijskimezheb IN kako se istim! عصر ) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza ( molitvi ) koje muslimani svakodnevno obavljaju sunneta i rekata..., 77. ajet ) ; namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima namaz! Potražite nas na facebook: https: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef this article ruku sedzde... Klanjati dženazu-namaz umrloj osobi je obavezujuća dužnost 'farzi kifaje ' za muslimana Only registered users are to. And languages are saved separately IN https mode 10 sati kako se klanja ikindija se! Izlaska i prije zalaska sunca ’ FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA RABBANAGFIR. Farza i dva rekata sunneta na Poslanika farza, 2 poslije ovog sunneta klanja ikindija namaz merjem rekata... A klanjaju se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE VITRI, EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU.. Su i nabrojani are allowed to post IN https mode reporting an unsuitable ikindija namaz merjem, 77. ajet ;...